BackToSchoolWebHeader
PCPS Back to School Guide 2022-2023 School Year

Dènye Enfòmasyon Retou-Lekòl pou 2022-2023

Pandan n’ap prepare pou tounen nan sal klas, nou gen gen kèk nouvèl enpòtan e enfòmasyon pou pataje. PCPS t’ap travay anpil pou mete tout bagay an plas pou klas rekòmanse. N’ap tann pou wè tout moun 10 Daou!